Home / Publicaties / C-ITS strategie: een nadere stap genomen

C-ITS strategie: een nadere stap genomen

03/04/2018

De Europese Unie ("EU") ook in de toekomst positioneren als wereldleider op het gebied van schone, concurrerende en innovatieve mobiliteit: dat is de ambitie van de Europese Commissie.

In deze lijn hebben de leden van de Commissie voor Transport van het Europees Parlement ("EP") op 20 februari 2018 bij grote meerderheid gestemd vóór de door de Europese Commissie ("EC") voorgestelde 'Strategie betreffende ITS, op weg naar de introductie van coöperatieve, communicerende en geautomatiseerde voertuigen' (European Strategy on Cooperative Intelligent Transport Systems, a milestone towards cooperative, connected and automated mobility).

Daarbij beveelt de Commissie voor Transport van het EP de EC aan nog dit jaar regelgeving aan te leveren waarin de vrije toegang tot voertuigdata wordt vastgelegd. Daarnaast beveelt zij de EC aan een tijdspad aan te geven voor de periode 2019-2029 voor het realiseren van die vrije toegang.

In de EU wetgevingsprocedure moet nu eerst nog het voltallige EP stemmen over deze aanbeveling van de Commissie van Transport van het EP. Bij een positieve stemmingsuitslag zal vervolgens de EC overgaan tot voorbereiding van het betreffende wetsvoorstel en tijdslijn. Deze stemming door het voltallige EP zal naar verwachting in de komende maanden plaatsvinden.

De C-ITS strategie van de Europese Commissie zet een belangrijke stap op weg naar geautomatiseerde mobiliteit. Zij ziet op een doeltreffender personen- en goederenvervoer op het trans-Europese vervoersnetwerk, op grotere energie efficiëntie, minder emissies en minder kansen op ongevallen in het wegvervoer. In haar Advies over deze Strategie heeft het Europees Economisch Sociaal Comité (EESC) aangegeven nota te nemen van de gunstige effecten ervan op het concurrentievermogen van de data-, automobiel- en vervoerssector in de EU.

Het doel van de aanbeveling is het creëren van een gelijk speelveld voor alle deelnemende marktpartijen. Daarbij hebben alle partijen, zowel in de automotive business als daarbuiten, toegang tot de data uit connected, zelfrijdende en coöperatieve voertuigen. Op deze wijze kunnen alle spelers voordeel hebben van de mogelijkheden die door digitalisering worden geboden. In dit wetgevingsproces staat het waarborgen van maximale veiligheid en van bescherming van privacy en van data hoog op de agenda.

De bescherming van privacy en data is van belang, omdat voertuigdata in voorkomend geval kunnen worden aangemerkt als persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het kader van de ontwikkeling van C-ITS diensten dienen C-ITS dienstverleners te voldoen aan de verplichtingen die uit de AVG voortvloeien en moeten zij privacy verhogende maatregelen nemen. De EC zal dit jaar richtlijnen uitvaardigen over privacy by design in het kader van C-ITS.

Anticiperend op een gelijk speelveld in de automotive sector, kunnen vervoerders en andere deelnemende partijen nu met groter vertrouwen innovatieve oplossingen in aanmerking nemen waarbij data bijvoorbeeld aan een platvorm beschikbaar gesteld worden.

Auteurs

Portret van Petra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Amsterdam
Portret van Edmon Oude Elferink
Edmon Oude Elferink
Partner
Amsterdam
Anna Francesca Mancosu