Home / Publicaties / Cadeau-acties en prijsvragen

Cadeau-acties en prijsvragen

Wet Beperking Cadeaustelsel, wet op de kansspelen en reclame code voor sweepstakes

01/10/1996

Op grote schaal worden cadeau-acties en prijsvragen georganiseerd die tot doel hebben de verkoop van producten te bevorderen. De bedenkers van dergelijke sales promotion-acties worden in hun creativiteit beperkt door de vele regels waarmee zij rekening moeten houden. In hoofdlijnen zullen hier aan de orde komen de Wet Beperking Cadeaustelsel, de Wet op de Kansspelen en de Reclame Code voor Sweepstakes. De grootste bron van frustratie vormt de nogal ondoorzichtige en moeilijk te hanteren Wet beperking cadeaustelsel. Tot vreugde van velen, niet in de laatste plaats die van juristen, heeft de ministerraad in augustus 1996 ingestemd met een voorstel tot intrekking van de Wet beperking cadeaustelsel. Afschaffing is echter nog geen feit.

Publicatie
Dossier_1996_10
Downloaden
PDF 4 MB

Auteurs

De foto van Marcoline van der Dussen
Marcoline van der Dussen
Advocaat
Amsterdam