Home / Publicaties / Canon van het Bouwrecht: Gids Proportionaliteit

Canon van het Bouwrecht: Gids Proportionaliteit

De Gids Proportionaliteit en de noodzaak van handhaving per geval

15/12/2017

ln dit artikel zullen de auteurs ingaan op de rol die de Gids Proportionaliteit sinds de inwerkingtreding heeft gespeeld op de rechtsbescherming van inschrijvers. Eerst zullen zij kort ingaan op de totstandkoming van de Gids Proportionaliteit en daarna zullen zij de jurisprudentie analyseren ten aanzien van contractvoorwaarden en de geschiktheidseisen en selectiecriteria, omdat bij deze onderwerpen de verschillen in toetsing aan de Gids Proportionaliteit het scherpst naar voren komen. Zij sluiten af met een conclusie.

002384_header
Publicaties
Tijdschrift_voor_Bouwrecht_2017_12_a.pdf
Downloaden
PDF 967,4 kB

Auteurs

Portret vanPetra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Amsterdam
Lot Wagemakers