Home / Publicaties / Cao van toepassing of verkregen recht?

Cao van toepassing of verkregen recht?

29/11/2013

Ook als een cao niet van rechtswege van toepassing is, kan deze toch worden “gevolgd” als in de arbeidsovereenkomst een zogenaamd incorporatiebeding wordt opgenomen. Dat kan echter tot onzekerheden leiden, zoals bleek in een recente uitspraak.

Het ging om een werknemer waarop de cao niet rechtstreeks van toepassing was. De arbeidsovereenkomst bevatte evenwel de tekst dat de bepalingen van de betreffende cao van toepassing waren, “voor zover deze algemeen verbindend zijn verklaard”. Volgens die cao kon slechts een keer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden aangegaan. Na verlenging, zou het een overeenkomst zijn voor onbepaalde tijd.

Tussen partijen was – anders dan in de cao bepaald – tot driemaal toe een overeenkomsten voor bepaalde tijd afgesloten. Toen tijdens de laatste overeenkomst de algemeen verbindend verklaring van de cao afliep, en daarmee de cao niet langer op de arbeidsovereenkomst van toepassing was, was het de vraag of de overeenkomst wel of niet van rechtswege eindigde. De kantonrechter oordeelde dat ook al was de algemeen verbindend verklaring vervallen en was de arbeidsovereenkomst daardoor “van kleur verschoten”, dit niet betekende dat de overeenkomst ineens weer van rechtswege eindigde. Het feit dat de overeenkomst daarvoor voor onbepaalde tijd had gegolden, werd aangemerkt als een verkregen recht.

Deze uitspraak laat zien dat als er geen sprake is van ondernemings-cao en de werknemers ook niet zijn gebonden aan een algemeen verbindend verklaarde cao, het van belang is om goed te beoordelen of het verstandig is om zonder meer en onvoorwaardelijk enige andere cao te “volgen”. Niet alleen kan de werkgever geconfronteerd worden met wijzigingen in die cao die voor het eigen bedrijf of de eigen sector oneigenlijk en daarmee ongewenst zijn, maar bovendien kunnen die cao-bepalingen als “verkregen recht” een langere werking hebben dan bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst voorzien kon worden.

Auteurs

De foto van Robert Jan Dil
Robert Jan Dil
Of Counsel
Amsterdam