Home / Publicaties / Client Briefing Financial Services

Client Briefing Financial Services

07/01/2015

Sinds 2008 wordt in een jaarcyclus door het Ministerie van Financiën wijzigingen in de regelgeving voor de financiële markten geïntroduceerd. Deze Wijzigingswetten financiële markten omvatten veelal wijzigingen op zeer uiteenlopende gebieden in de financiële markten en zijn daarom relevant voor de verschillende onderdelen van de financiële sector in Nederland. In de bijgevoegde Client Briefing Financial Services, die voor een bredere internationale kring van belangstellenden is geschreven, treft u een overzicht aan van alle belangrijke wijzingen die de Wijzigingswet Financiële Markten 2015 per 1 januari 2015 heeft ingevoerd. We werpen ook een blik op de toekomst, omdat ook al enige duidelijkheid is gegeven over de inhoud van de Wijzigingswet voor 2016 en dat, naast deze wijzigingen in de regelgeving voor de financiële markten, nog tal van andere wijzigingsprojecten op stapel staan. 2015 wordt het jaar waarin de Solvency II regelgeving voor de verzekeringssector definitieve contouren zal krijgen als gevolg van de vaststelling van de Europese technische uitvoeringsregels. Het is onze verwachting dat met name op dit vlak nog het nodige staat te gebeuren in 2015. Wij zullen u van deze wijzigingen in 2015 en andere op het vlak van de financiële sector relevante ontwikkelingen graag op de hoogte houden.

Publicaties
Client Briefing Financial Services_January 2015_a.pdf
Downloaden
PDF 4,1 MB

Auteurs

Portret van Reinout Slot
Reinout Slot
Partner
Amsterdam
Portret van Reinoud Imhof
Reinoud Imhof