Home / Publicaties / CMS DSB Update Banking & Finance - december 2012

CMS DSB Update Banking & Finance - december 2012

13/12/2012

Graag presenteren wij u de vierde editie van de Banking & Finance Update. In deze editie besteden we aandacht aan recente wetswijzigingen en ontwikkelingen binnen het financieel toezichts-, financierings-, insolventie- en zekerhedenrecht.

Afgelopen Prinsjesdag heeft het (demissionaire) kabinet zijn fiscale wetsvoorstellen voor 2013 gepresenteerd in het belastingplan 2013. Onderdeel hiervan is versterking van de positie van de fiscus met betrekking tot het bodem(voor)recht. Op 20 november heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen waardoor de positie van de fiscus met betrekking tot het fiscale bodem(voor)recht aanzienlijk zal worden verbeterd. In het eerste artikel wordt besproken welke gevolgen dit kan hebben voor diverse zekerheidshouders.

Op 1 oktober is het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht in werking getreden. De belangrijkste gevolgen hebben wij voor u op een rij gezet. Ook op faillissementsgebied zijn er voortdurend ontwikkelingen waar te nemen. Zo bespreken wij of de toestemming voor onderhandse verkoop geldig is na faillissement en in het daarop volgende artikel het fixatiebeginsel en betalingsopdrachten op datum faillissement. De Hoge Raad heeft wederom uitspraak gedaan over de vraag wat de gevolgen zijn als een bank een betalingsopdracht conform de opdracht van de rekeninghouder uitvoert op de dag van diens faillissement.

In het regeerakkoord van het Kabinet Rutte II werd een voorschot genomen op een verdere aanscherping van de vereisten op grond waarvan een zorginstelling winst mag uitkeren aan haar aandeelhouders. De vraag is of de aangescherpte voorwaarden de zorgaanbieders beter in staat zullen stellen om financiering in de vorm van risicodragend vermogen aan te trekken en of gestelde doelen als de verbetering van de kwaliteit, dienstverlening en doelmatigheid van medisch-specialistische zorg gerealiseerd kunnen worden.

Als laatste gaan we in op de vraag of exhibitie van bescheiden kan worden verlangd in een afzonderlijk geding voor de Nederlandse rechter, wanneer de hoofdprocedure tussen partijen niet in Nederland aanhangig is, en naar verwachting ook niet zal worden.

Wij bieden u graag dit brede scala aan onderwerpen aan, waaronder artikelen over recente wijzigingen in relevante regelgeving.

Publicaties
Update_BF_december 2012_a.pdf
Downloaden
PDF 17,7 MB

Auteurs

Portret vanMarcel Groenewegen
Marcel Groenewegen
Partner
Amsterdam