Home / Publicaties / CMS European M&A Study

CMS European M&A Study

March 2019

Met trots presenteert de CMS Corporate/M&A groep de elfde editie van haar jaarlijkse Europese M&A-onderzoek. 

Het CMS Europees M&A-onderzoek 2019 analyseert 458 transacties waarin CMS in 2018 heeft geadviseerd. Dit is het grootste aantal deals dat ooit in dit jaarlijkse onderzoek onder de loep is genomen en een afspiegeling van het steeds groter wordende marktaandeel van CMS en de bijbehorende stijging in de M&A-league tables. Het onderzoek rapporteert over de huidige marktstandaarden in risicoverdeling bij fusies en overnames, waarbij 2018 vergeleken wordt met 2017 en het achtjarige gemiddelde van de periode 2010-2017.

In de rapportage laten we in het bijzonder ons licht schijnen op:

  • CMS Trend IndexTrends en ontwikkelingen in verschillende specifieke elementen van de onderzochte transacties worden weergegeven door de positie in 2018 te vergelijken met die van 2017 en/of het achtjarige gemiddelde van de periode 2010–2017.
  • Vergelijking tussen Europese en Amerikaanse risicoverdelingOp hoofdlijnen analyseren we de verschillen tussen de risicoverdeling in standaardkwesties van Europese en Amerikaanse fusies en overnames.
  • Regionale verschillen in EuropaBepaalde kwesties die kenmerkend zijn voor een of meer van de zes Europese regio's die in het onderzoek aan bod komen, worden belicht.
  • Dealwaarde analyseWe hebben onze data aangehouden tegen transacties met drie verschillende dealwaarden: deals tot 25 miljoen euro; deals van 25 miljoen tot 100 miljoen euro en deals van meer dan 100 miljoen euro.

Voor het eerst geeft het rapport inzicht in wat de belangrijkste dealdrivers zijn geweest van elke onderzochte transactie. Dit in aanvulling op de analyse vanuit de achtergrond van de verkoper (voornamelijk strategische en financiële investeerders maar ook een aanzienlijk aantal privépersonen) en de koper (bijna uitsluitend strategische en financiële investeerders).

Belangrijke bevindingen uit het rapport zijn onder meer:

  • Afname in gebruik van koopprijsaanpassingenOngeveer 44% van de deals bevatte een koopprijsaanpassing tegenover 48% in 2017. Dit is een aanzienlijke afwijking van de algemene tendens in de afgelopen jaren.
  • Significante toename in de toepassing van ‘locked box’-structurenVan de deals zonder koopprijsaanpassing werd in 2018 in 59% van de gevallen een locked box gebruikt. Dat is een significante toename ten opzichte van de 49% in 2017.
  • De populariteit van earn-outs blijft groeienEr was in 2018 een stijging van twee procentpunten in het gebruik van earn-outs ten opzichte van het jaar ervoor. Een kwart van de kleine en mid-cap deals heeft nu een earn-outregeling.
  • Een recordjaar voor Warranty & Indemnity-verzekeringen (W&I)Verkopers wenden hun garantierisico’s steeds meer af door het aanbieden van W&I. Bijna een derde (30%) van de deals met een waarde van meer dan 100 miljoen euro bevat een W&I.

Wij vertrouwen erop dat het CMS Europees M&A-onderzoek een hulpmiddel zal zijn bij uw dagelijkse M&A-activiteiten.

Publicatie
European MA Study 2019 - Preview
Downloaden
PDF 421 kB

Auteurs

De foto van Roman Tarlavsky
Roman Tarlavski
Partner
Amsterdam
Dr. Maximilian Grub
Partner
Stuttgart
Nick Crosbie
Nick Crosbie
Partner
London
Patrick Speller
Patrick Speller
Partner
London
Toon meer Toon minder