Home / Publicaties / CMS Guide on Restructuring Possibilities in Europ...

CMS Guide on Re­struc­tu­ring Pos­si­bi­li­ties in Europe

07/05/2014

Namens de CMS Praktijkgroep Restructuring & Insolvency bieden wij u hierbij de "CMS Guide on Restructuring Possibilities in Europe" aan. Deze brochure biedt een overzicht van de diverse herstructureringsmogelijkheden in 19 Europese jurisdicties en is opgesteld door medewerkers uit diverse jurisdicties naar aanleiding van de Associates Meeting die de CMS praktijkgroep organiseerde in april 2013.

Hoewel de Europese Commissie streeft naar eenheid van wetgeving binnen de Europese Unie, zijn er nog altijd vele verschillen tussen de gerechtelijke en buitengerechtelijke herstructureringsmogelijkheden in de diverse jurisdicties. Deze verschillen kunnen aanleiding geven tot verwarring en onzekerheid, maar hebben ook een positieve kant. De verschillen in de diverse jurisdicties bieden mogelijkheden die wij bij eenduidigheid van wetgeving niet zouden hebben. De brochure biedt een handleiding voor een analyse van de verschillen en mogelijkheden voor toepassing van een ander rechtssysteem in een specifieke casus. De "CMS Guide on Restructuring Possibilities in Europe" richt zich zowel op de 'insolventieprocedures' zoals in opgenomen in de Europese Insolventieverordening als op de herstructureringsmogelijkheden die geen wettelijke basis hebben. Tezamen met de vorig jaar verschenen "CMS Guide to finding COMI" vormt deze nieuwe brochure een waardevol hulpmiddel in de internationale herstructureringspraktijk.

Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard te allen tijde contact opnemen met de contactpersonen die zijn opgenomen in de lijst achterin deze brochure.

Auteurs

Portret van Jan Willem Bouman
Jan Willem Bouman