Home / Publicaties / CMS Guide to Cross Border Merger 2011

CMS Guide to Cross Border Merger 2011

15/09/2011

De CMS Guide to Cross-Border Merger, in combinatie met de bijbehorende Online Planner, assisteert ondernemingen die een grensoverschrijdende fusie in Europa overwegen om snel en eenvoudig te bepalen of een fusie mogelijk is, en zo ja, wie erbij betrokken moet worden en hoe lang het proces in beslag gaat nemen.

Als gevolg van de implementatie van de EU- richtlijn betreffende grensoverschrijdende fusies worden internationale fusies steeds aantrekkelijker. Ondernemingen zijn op zoek naar helder advies voor het structureren van een fusie, waarbij risico's geminimaliseerd worden en kosten beperkt blijven. De gids geeft de EU visie weer en zet daarnaast de relevante wetgeving in 17 Europese landen uiteen.

Bij de gids hoort ook een unieke en innovatieve Online Planner. Deze tool stelt ondernemingen in staat om een tijdlijn voor een fusie op te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met de eisen van alle betrokken jurisdicties. De Online Planner kan ondernemingen ondersteunen bij de afweging om al dan niet deel te nemen in een grensoverschrijdende fusie en, zo ja, helpen begrijpen welke partijen erbij betrokken dienen te worden, welke documenten vereist zijn en binnen welk tijdsbestek deze overgelegd moeten worden. Tevens komen fiscale overwegingen en medezeggenschapskwesties aan de orde.

Wilt u een exemplaar aanvragen of met onze experts spreken over grensoverschrijdende fusies? Neem dan contact op met Martijn van der Bie, partner Corporate van CMS Derks Star Busmann, T +31 20 3016 453 of e-mail naar: [email protected].

Publicatie
Flyer Guide to Cross Border Merger
Downloaden
PDF 3 MB

Auteurs

De foto van Roman Tarlavsky
Roman Tarlavski
Partner
Amsterdam
De foto van Martijn Bje
Martijn van der Bie
Partner
Amsterdam