Home / Publicaties / CMS Guide to Mandatory Offers and Squeeze-Outs

CMS Guide to Mandatory Offers and Squeeze-Outs

14/04/2011

Er is in Europa de laatste tijd sprake van een toenemend aantal openbare biedingen. De transacties in dat kader vereisen steeds grotere deskundigheid en kennis op het gebied van zowel de lokale rechtsstelsels als het Europese recht – en dan vooral betreffende de nieuwe Overnamerichtlijn van de EU, waarin minimumeisen worden gesteld waaraan openbare overnamebiedingen dienen te voldoen.

Daarom hebben wij de CMS Guide to Mandatory Offers and Squeeze-Outs gepubliceerd.

Aan deze gids ligt de kennis van advocaten van CMS uit heel Europa ten grondslag. De gids geeft informatie over de Europese regelgeving en behandelt de specifieke voorschriften die gelden in de 21 verschillende rechtsstelsels die in de gids behandeld worden: de 15 lidstaten van de EU, aangevuld met Zwitserland, Rusland, Oekraïne, Bosnië, Kroatië en Servië.

Guide
CMS Guide to Mandatory Offers and Squeeze-Outs
Downloaden
PDF 1,8 MB

Auteurs

Portret van Reinout Slot
Reinout Slot
Partner
Amsterdam