Home / Publicaties / Commissarissen per 1 januari 2013 btw-plichtig

Commissarissen per 1 januari 2013 btw-plichtig

09-07-2012

Per 1 juli 2012 is het getalscriterium voor het bepalen van de btw-plicht van een commissaris vervallen. Waar voorheen btw-heffing achterwege bleef bij commissarissen met minder dan vijf commissariaten, kan thans één commissarisfunctie al leiden tot btw-ondernemerschap. Tot 1 januari 2013 geldt echter een overgangsregeling.

Btw-heffing

Als gevolg het nieuwe factuurbesluit (29 juni 2012, nr. BLKB2012/477M) kan vanaf 1 juli 2012 in principe iedere commissaris als btw-ondernemer worden aangemerkt. Of daadwerkelijk ook sprake is van btw-plicht zal afhangen van de specifieke feiten en omstandigheden. Als btw-ondernemer dient de commissaris een factuur met btw uit te reiken en deze btw af te dragen aan de fiscus. De btw moet worden berekend over de totale bruto-vergoeding. De commissaris kan de btw op toerekenbare kosten in aftrek brengen. Voor zover hij nog niet is geregistreerd, zal de commissaris zich moeten aanmelden bij de Belastingdienst.

De btw-heffing over commissariaten kan leiden tot een lastenverzwaring, voor zover de betreffende onderneming geen btw in aftrek kan brengen en geen vergoeding inclusief btw is overeengekomen. Daarnaast is het mogelijk dat de btw-afdracht naar de onderneming wordt verlegd als de commissaris in het buitenland is gevestigd.

Het bovenstaande geldt in principe ook voor leden van raden van toezicht.

Overgangsregeling

In het besluit is opgenomen dat de oude goedkeuring nog tot 1 januari 2013 mag worden gehanteerd. Op basis van deze goedkeuring blijft btw-heffing achterwege bij het vervullen van niet meer dan 4 commissariaten. Commissariaten binnen één concern tellen in dit verband als één commissariaat als de commissaris daarvoor één vergoeding ontvangt. Bij het vaststellen van het aantal commissariaten blijven commissariaten door oud-directeurs (bij dezelfde vennootschap of binnen het concern) en door familieleden van de directie buiten beschouwing. Een commissaris die van deze goedkeuring gebruik maakt, heeft ter zake zijn commissarisfunctie(s) geen recht op aftrek van voorbelasting.

Samenloop

De btw en de loonbelasting kennen ieder eigen begrippen. Het is goed mogelijk dat ondanks het btw-ondernemerschap voor de loonbelasting nog steeds sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, zodat zowel btw als loonbelasting is verschuldigd.

Auteurs

Portret vanEtienne Cox
Etienne Cox
Counsel
Amsterdam