Home / Publicaties / Compliance matters

Compliance matters

What companies can do better to respect EU competition rules.

05/12/2011

Bijgaand treft u aan de brochure ”Compliance matters. What companies can do better to respect EU competition rules.”

In dit document zet de Europese Commissie uiteen hoe een onderneming met een effectieve compliance strategie de interne naleving van het Europese en Nederlandse mededingingsrecht kan bevorderen. Op die manier kunnen boetes van de mededingingsautoriteiten worden voorkomen.

De Commissie doet de volgende concrete aanbevelingen:

  • Bevorder de bewustwording van het mededingingsrecht met een duidelijke compliance strategie.
  • Leg de compliance strategie schriftelijk vast in een handboek en/of in lijsten met Do's and Don'ts.
  • Benadruk voortdurend het belang van de compliance strategie en wijs daarvoor een compliance officer aan.
  • Bevorder naleving door personeel te laten bevestigen dat het van de compliance strategie op de hoogte is en schending daarvan te bestraffen.
  • Bied ambitieuze compliance trainingen aan voor het personeel.
  • Verzeker dat de compliance strategie geloofwaardig is door er voldoende middelen aan te besteden.

Gezien deze duidelijke aansporing van de Commissie, geven wij u in overweging om binnen uw onderneming (verder) na te denken over maatregelen ter voorkoming van overtredingen van mededingingregels.

Wij ondersteunen u hierbij graag. Aarzel niet ons te benaderen als u hierover met ons van gedachten wilt wisselen.

Auteurs

Portret van Edmon Oude Elferink
Edmon Oude Elferink
Partner
Amsterdam
Portret van Robert Bosman
Robert Bosman