Home / Publicaties / Complicaties bij beslag op een verzekerde som

Complicaties bij beslag op een verzekerde som

10/03/2015

Beslag op een verzekerde som roept verschillende vragen op. Zo rijst bij beslag op de verzekerde som van een aansprakelijkheidsverzekering de vraag naar toelaatbaarheid, ingeval de kosten van verweer worden vergoed onder de verzekerde som en het beslag belemmert dat de verzekeraar de kosten van verweer voorschiet. Anderzijds zou onmogelijkheid van beslag op de verzekerde som de verhaalsmogelijkheden van de beslaglegger aantasten, nu de kosten van verweer uit de verzekerde som worden voldaan en daarmee minder of geen verhaal ter voldoening van de aansprakelijkheid van verzekerde overblijft. Daarnaast kan zich de complicatie voordoen dat een benadeelde een directe actie of eigen recht heeft jegens de aansprakelijkheidsverzekeraar, in welke gevallen de mogelijkheden tot beslag zijn beperkt en van belang is ten laste van wie beslag wordt gelegd. Ook bij levensverzekeringen dient onderscheid gemaakt te worden naar de persoon ten laste van wie beslag wordt gelegd: de verzekeringnemer en/of de begunstigde. Daarbij rijst tevens de vraag naar de bevoegdheden na het beslag tot aanwijzing, wijziging, aanvaarding van een begunstiging. De auteur zal deze vragen in dit artikel beantwoorden.

Publicaties
Tijdschrift_voor_de_Procespraktijk_2015_01_c.pdf
Downloaden
PDF 1,2 MB

Auteurs

Danny Theunis