Home / Publicaties / Concernfinanciering verliesgevende dochters risic...

Concernfinanciering verliesgevende dochters risicovol

19/07/2005

Een holdingvennootschap is niet aansprakelijk voor de schulden van andere vennootschappen binnen haar groep. Alleen onder bijzondere omstandigheden wordt van dat uitgangspunt afgeweken. Ongeoorloofde vermogensonttrekkingen kunnen aanleiding geven tot een dergelijke afwijking. Hetzelfde geldt voor het ten onrechte bij derden creëren van "de schijn van kredietwaardigheid" van een andere concernvennootschap.

Publicaties
Ondernemersbrief_2005_07_1.pdf
Downloaden
PDF 645,2 kB

Auteurs

Paulus van den Bos