Home / Publicaties / Connected cars en de AVG: een hot item voor toezi...

Connected cars en de AVG: een hot item voor toezichthouders

17/04/2020

Het gebruik van connected cars brengt de verwerking mee van een grote hoeveelheid (persoons)gegevens. Denk aan informatie over de auto, rijkenmerken, rijgedrag en locatiegegevens. Deze gegevens worden verzameld en gedeeld met verschillende partijen zoals autofabrikanten, nooddiensten, in de nabijheid zijnde auto’s, entertainment-aanbieders en garages. Ook de mobiliteitsindustrie moet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) in dit kader naleven. Europese toezichthouders hebben de afgelopen maanden richtlijnen gepubliceerd. De Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”), heeft daarnaast een onderzoek naar autofabrikanten aangekondigd.  

Richtlijnen Europese toezichthouders

In februari van dit jaar publiceerde de European Data Protection Board (“EDPB”) conceptrichtlijnen voor het verwerken van persoonsgegevens in de context van connected cars (“Richtlijnen”). De Richtlijnen zetten echter voornamelijk de bekende AVG principes uiteen en bieden weinig handvatten voor de praktijk. Alle betrokken partijen in het ecosysteem kunnen tot en met 1 mei 2020 input leveren op de Richtlijnen. Tot dusver hebben 23 partijen – waaronder één Nederlandse partij - feedback geleverd. In de feedback komt vaak terug dat de Richtlijnen op verschillende punten nog te vaag zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van de kernvraag: wat zijn persoonsgegevens? Ook stellen verschillende partijen dat de Richtlijnen onvoldoende aansluiten bij de praktijk. Het is daarom van groot belang dat zoveel mogelijk partijen voor 1 mei 2020 concrete feedback aanleveren om ervoor te zorgen dat de Richtlijnen nuttig zijn voor en toepasbaar zijn in de praktijk.

Handleiding en onderzoek Nederlandse toezichthouder

De AP lijkt zich nu voornamelijk te concentreren op de verwerking van persoonsgegevens door autofabrikanten. Begin maart 2020 publiceerde de AP een handleiding voor consumenten met de titel: Connected car? Bescherm uw privacy! Deze handleiding moet bijdragen aan bewustwording onder consumenten over de persoonsgegevens die middels connected cars worden verwerkt. De AP wijst onder meer op de rechten van consumenten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, zoals:

  • het ontvangen van informatie over de verwerkingsactiviteiten;
  • het recht om persoonsgegevens mee te nemen naar een andere autofabrikant (het recht op dataportabiliteit); en
  • het laten verwijderen van persoonsgegevens in de connected car en bij de autofabrikant.

De AP heeft ook meegedeeld dat zij momenteel inventariseert of en in hoeverre de Nederlandse autofabrikanten zich aan de AVG houden. 

Katja Mur, bestuurslid bij de AP, heeft hierover het volgende gezegd: ‘Op basis van onze bevindingen gaan we in gesprek met de fabrikanten. Zien we iets wat echt niet in de haak is? Dan kunnen we vervolgonderzoek starten en volgen er mogelijk boetes.’

In de zomer verwacht de AP de resultaten van het onderzoek te kunnen publiceren. Wij zullen u op de hoogte houden van de finale versie van de Richtlijnen van de EDPB en het onderzoek van de AP. Indien wij u kunnen ondersteunen bij het opstellen van feedback over de Richtlijnen of het beantwoorden van eventuele vragen van de AP, dan vernemen wij dat graag.

Auteurs

Portret van Edmon Oude Elferink
Edmon Oude Elferink
Partner
Amsterdam
Kimberly Friesen