Home / Publicaties / Conservatoir beslag in Europa; een kijkje over de...

Conservatoir beslag in Europa; een kijkje over de grens

01/10/2013

In dit artikel wordt het conservatoir beslag in Engeland, Frankrijk en Duitsland besproken. Hierbij zal allereerst worden gekeken naar de mogelijkheden van conservatoir beslag, daarna zal op hoofdlijnen besproken worden hoe de procedure van beslaglegging er in het betreffende land uitziet en welke termijnen hierbij in acht moeten worden genomen. Tot slot zal de toekomst van het extraterritoriaal beslag worden besproken, waarbij kort wordt ingegaan op recente ontwikkelingen ter zake van het Europees bankbeslag.

Publicaties
Beslag_en_executie_in_de_rechtspraktijk_2013_06_a.pdf
Downloaden
PDF 519,8 kB

Auteurs

Wilmy Westerhof