Home / Publicaties / Conservatoir beslag. Kort geding. Eis in hoofdzaak...

Conservatoir beslag. Kort geding. Eis in hoofdzaak. Eis in reconventie. Executoriaal beslag (HR, 3 september 2010).

14/03/2011

Een noot van Marc van Zanten bij de uitspraak van de HR, 3 september 2010.
De gegrondheid en omvang van de vordering van de beslaglegger zijn getoetst door de voorzieningenrechter, die de vordering heeft toegewezen. Met de aldus verkregen executoriale titel is het conservatoir derdenbeslag overgegaan in een executoriaal derdenbeslag. Het feit dat de (reconventionele) vordering in kort geding is ingesteld buiten de door de president bepaalde termijn van veertien dagen doet daaraan niet af nu vaststaat dat de beslaglegger wel binnen die termijn de bodemprocedure had ingesteld en diezelfde vordering in kort geding heeft ingesteld.

Publicaties
Jurisprudentie_Burgerlijk_Procesrecht_2011_01
Downloaden
PDF 917,7 kB

Auteurs

Portret van Marc Zanten
Marc van Zanten
Partner
Amsterdam