Home / Publicaties / Conservatoir beslag. Ontbinding. Staat van insolventie...

Conservatoir beslag. Ontbinding. Staat van insolventie. Herleving rechtspersoon. Opheffing beslag (Hof Amsterdam, 4 augustus 2009)

10/05/2010

Een noot van Marc van Zanten bij de uitspraak van Hof Amsterdam, 4 augustus 2009.
Vooralsnog kan er niet van worden uitgegaan dat het door geïntimideerden gelegde beslag nooit een executoriaal karakter kan krijgen na ontbinding en vereffening van de partij op wie geïntimideerden een vordering stellen te hebben. Hoewel de wet niet voorziet in herleving van deze vennootschap ex art. 2:23c BW sluit het onderhavige geval aan bij de wel in de wet geregelde gevallen. Het past in het stelsel van de wet ook in het onderhavige geval deze regeling toe te passen met het oog op het kunnen verkrijgen door geïntimeerden van een executoriale titel.

Publicaties
Jurisprudentie_Burgerlijk_Procesrecht_2010_02
Downloaden
PDF 519,3 kB

Auteurs

Portret vanMarc Zanten
Marc van Zanten
Partner
Amsterdam