Home / Publicaties / Conservatoir beslag. Sequestratie. Afwijzing vordering...

Conservatoir beslag. Sequestratie. Afwijzing vordering. Kostenveroordeling. Appeltermijn deelvonnis. Lozing van diisobu-tylketon

Helden (HR, 19 oktober 2012)

17/05/2013

Een noot van Marc van Zanten bij de uitspraak Hoge Raad, 19 oktober 2012 (LJN BX0744).

Het tussenvonnis maakte uitdrukkelijk een einde aan een deel van het geding. Met betrekking tot dat deel was het dus een eindvonnis en diende van dat vonnis binnen drie maanden hoger beroep te worden ingesteld. Het hof heeft ten onrechte de kosten voor beslag en sequestratie toegewezen. De beslagen zijn niet gelegd op grond van de onbetaald gelaten huurpenningen, welke vordering door het hof is toegewezen. De beslagen zijn gelegd op de grond van een gepretendeerde vordering tot schadevergoeding wegens milieuverontreiniging. Deze vordering is door het hof afgewezen, waardoor de grondslag aan het beslag en de sequestratie is komen te vervallen.

Publicaties
Jurisprudentie_Burgerlijk_Procesrecht_2013_02_d.pdf
Downloaden
PDF 610 kB

Auteurs

Portret van Marc Zanten
Marc van Zanten
Partner
Amsterdam