Home / Publicaties / Consultatie voorontwerp aanpassing bestuur en toezicht...

Consultatie voorontwerp aanpassing bestuur en toezicht in nv`s en bv`s

04/07/2008

CMS Derks Star Busmann heeft met belangstelling kennisgenomen van het voorontwerp van het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlìjk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen. Wij maken graag gebruik van de mogelijkheid een reactie op het voorontwerp te geven. Eerst zullen wij de belangrijkste wijzigingen bespreken. Vervolgens zullen wij een aantal artikelen van het voorstel van commentaar voorzien. Wij besluiten met een algemene opmerking.
Niet beoogd wordt een alomvattende reactie te geven. Zo zal door ons bijvoorbeeld niet worden ingegaan op de wijziging omtrent de arbeidsrechtelijke verhouding tussen de bestuurder en de vennootschap.

Publicaties
Consultatie voorontwerp aanpassing bestuur en toezicht in nv`s en bv`s
Downloaden
PDF 89,5 kB

Auteurs

Portret van Martijn Bie
Martijn van der Bie
Partner
Amsterdam
Jurjen Groot