Home / Publicaties / Consultatie voorontwerp van wet tot wijziging van...

Consultatie voorontwerp van wet tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte be­roeps­pen­si­oen­re­ge­ling in verband met verbetering van de pen­si­oen­com­mu­ni­ca­tie (Wet pen­si­oen­com­mu­ni­ca­tie)

In­breng CMS Derks Star Busmann N.V.

17/01/2014

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is voornemens voorstellen in wet- en regelgeving in te dienen die nodig zijn om pensioenuitvoerders in staat te stellen met algemene en persoonsgebonden communicatie te voldoen aan de behoeften van de deelnemer en te bevorderen dat de deelnemer een financiële planning kan maken met betrekking tot zijn pensioeninkomen. Daartoe is een voorontwerp van wet tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie ter consultatie aangeboden. De auteur geeft een inhoudelijke reactie op het voorontwerp.

Publicaties
Inbreng CMS Internetconsultatie Wet Pensioencommunicatie_e.pdf
Downloaden
PDF 207,7 kB

Auteurs

Paulus van den Bos