Home / Publicaties / Consultatie Wet Bestuur en toezicht rechtspersone...

Consultatie Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen

08/05/2014

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) is voornemens de kwaliteit van het bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te versterken. Daartoe is een Ambtelijk voorontwerp Voorstel van Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen ingediend. De voorgestelde regeling uniformeert voor alle rechtspersonen de regels voor taakvervulling door bestuurders en toezichthouders alsmede de regels voor aansprakelijkheid in geval van onbehoorlijke taakvervulling. De voorgestelde regeling biedt een wettelijke grondslag voor de instelling van een toezichthoudend orgaan bij verenigingen en stichtingen. Ook voorziet het in een regeling met betrekking tot tegenstrijdig belang voor alle rechtspersonen. Ten slotte worden de ontslaggronden verruimd voor slecht functionerende bestuurders en toezichthouders van stichtingen.
Het wetsvoorstel is ter consultatie aangeboden. De auteur geeft een inhoudelijke reactie op het wetsvoorstel.

Publicaties
Consultatie_Wet_Bestuur_en_toezicht_rechtspersonen_2014_05_06_b
Downloaden
PDF 104 kB

Auteurs

Kirsten van Vliet