Home / Publicaties / Consultatie Wetsvoorstel Quotumwet

Consultatie Wetsvoorstel Quotumwet

Inbreng CMS Derks Star Busmann N.V. en Social Enterprise NL

08/02/2014

Het kabinet en de sociale partners hebben afspraken gemaakt om extra banen te creëren voor arbeidsbeperkte werknemers. Indien de afgesproken aantallen niet worden gerealiseerd, zal een wettelijke regeling in werking treden. Het concept wetsvoorstel strekt ertoe dat werkgevers met 25 of meer werknemers gebonden zullen worden aan een wettelijk quotum. De werkgever moet een quotumheffing betalen van EUR 5.000 per – in strijd met het quotum - niet ingevulde arbeidsplaats voor arbeidsbeperkte werknemers. Het wetsvoorstel is ter consultatie aangeboden.

De auteurs geven, in samenwerking met Mark Hillen van Social Enterprise NL, een inhoudelijke reactie op het concept wetsvoorstel en de concept memorie van toelichting.

Publicaties
Consultatie_Quotumwet_bijdrage_CMS_en_SENL_b.pdf
Downloaden
PDF 115,3 kB

Auteurs

Portret van Katja Kranenburg - Hanspians
Katja van Kranenburg - Hanspians
Partner
Amsterdam
Stephanie Dekker
M. Hillen