Home / Publicaties / Consultatie Wetsvoorstel Wijziging Wet op de Ondernemingsraden...

Consultatie Wetsvoorstel Wijziging Wet op de Ondernemingsraden en Pensioenwet

Inbreng CMS Nederland

17/03/2015

CMS Nederland heeft op 16 maart 2015 haar visie gegeven in het kader van de Internetconsultatie die het Ministerie van SZW had opengesteld in verband met de beoogde wijziging van de Wet op de Ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders en inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen. Het wetsvoorstel beoogt te verduidelijken, dat de ondernemingsraad van een onderneming een instemmingsrecht heeft over de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van de pensioenregeling, ongeacht de pensioenuitvoerder. Het wetsvoorstel voorziet voorts in een uitbreiding van de bevoegdheden van de OR van ondernemingen met ten minste 100 werknemers. Het introduceert in dat kader de verplichting voor de bestuurder om, onder meer, met de OR jaarlijks de beloningen van (groepen van) bestuurders te bespreken.

Publicaties
Consultatie Wetsvoorstel Wijziging Wet op de Ondernemingsraden en Pensioenwet
Downloaden
PDF 295,4 kB

Auteurs

Portret van Katja Kranenburg - Hanspians
Katja van Kranenburg - Hanspians
Partner
Amsterdam
Paulus van den Bos