Home / Publicaties / Contracteren internationaal; Opstellen aangeboden...

Contracteren internationaal; Opstellen aangeboden aan prof.mr. F.W. Grosheide bij gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Utrecht: "Het waterdicht maken van een Nederlands contract op Angelsaksische wijze"

01/11/2006

Rogier de Vrey heeft een bijdrage geleverd aan "Contracteren internationaal; Opstellen aangeboden aan prof.mr. F.W. Grosheide bij gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Utrecht" met: "Het waterdicht maken van een Nederlands contract op Angelsaksische wijze".

Op 5 april nam prof. mr. F. Willem Grosheide afscheid van de leerstoel privaatrecht aan de Universiteit Utrecht. Bij die gelegenheid is hem deze bundel aangeboden, die ziet op het internationaal contractenrecht - het rechtsgebied dat de afgelopen jaren naast de intellectuele eigendom de meeste aandacht van Grosheide kreeg. Opgenomen zijn bijdragen over de grondslagen van het contractenrecht, uitleg, andere onderdelen van het algemeen deel, bijzondere overeenkomsten, conflictenrecht en Europese harmonisatie. Opstellen aangeboden door collegae, oud-collegae, medewerkers, oud-medewerkers, promotie en promovendi aan prof. mr. F. Willem Grosheide ter gelegenheid van zijn afscheid als leerstoelhouder in het burgerlijk recht.

Auteurs

Portret van Rogier Vrey
Rogier de Vrey
Partner
Amsterdam