Home / Publicaties / Contracteren over bouwtechnische kwaliteit geoorl...

Contracteren over bouwtechnische kwaliteit geoorloofd?

28/09/2011

Art. 122 Wonw wekt de indruk dat een gemeente met een projectontwikkelaar of bouwer in aanvulling op het Bouwbesluit in het geheel geen afspraken kan maken over bouwtechnische eisen waaraan het te realiseren bouwwerk moet voldoen. Een recent arrest van de Hoge Raad over de in het kader van gemeentelijke gronduitgifte gestelde eis dat de betrokken bouwondernemer met de kopers van de woningen moest contracteren conform het zogeheten GlW-model zou deze indruk wellicht kunnen versterken. In dit artikel betogen de auteurs dat het ogenschijnlijk absolute verbod om te contracteren als bedoeld in art. 122 Wonw in het licht van de parlementaire geschiedenis moet worden genuanceerd.

Publicaties
De_Gemeentestem_2011_7358_e.pdf
Downloaden
PDF 1,6 MB

Auteurs

Portret van Marjolein Pesch
Marjolein Pesch
Counsel
Amsterdam
Robert Lucassen