Home / Publicaties / Credit Rating Agencies onder toezicht

Credit Rating Agencies onder toezicht

24/06/2009

Het Europees Parlement heeft op 23 april 2009 de verordening ten aanzien van credit rating agencies ("CRA's") aangenomen (de "Verordening"). De Verordening maakt deel uit van het maatregelenpakket om de financiële crisis aan te pakken en is erop gericht het marktvertrouwen te herstellen en beleggers afdoende bescherming te bieden. De Verordening is rechtstreeks toepasselijk in Nederland en zal binnenkort in werking treden na de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Publicatie
Ondernemersbrief_2009_58.pdf
Downloaden
PDF 223 kB