Home / Publicaties / De accountant werkt ook voor de fiscus!

De accountant werkt ook voor de fiscus!

Ge­vol­gen intrekking Gedragscode openbare ac­coun­tants/be­las­ting­dienst.

09/07/2010

De accountant heeft een rol in het fiscale toezicht. In het kader van een derdenonderzoek kan de fiscus uit de dossiers van de accountant informatie oogsten die voor de belastingheffing van belang kan zijn. Maar zeker in het MKB is de accountant óók vertrouwensman en een belangrijke adviseur van zijn klant. Er ontstaat dan ook een spanningsveld als de fiscus daadwerkelijk inzage in het dossier van een cliënt vraagt. Dit spanningsveld werd sinds’94 geregeld door de 'Gedragscode openbare accountants/belastingdienst', maar deze is bij Besluit van de Staatssecretaris van Financiën 16 december 2009 (Stcrt. 24/12/2009, nr. 20224) ingetrokken. Het beoogde effect van de intrekking van deze Gedragscode is dat accountants hun cliënten op voorhand laten tekenen dat zij instemmen met dossierinzage door de fiscus. De accountant die hier niet scherp mee omgaat, werkt eerder voor de fiscus dan dat hij de belangen van zijn eigen cliënt afdoende behartigt.

Publicaties
Accountancynieuws_2010_07_13.pdf
Downloaden
PDF 121,2 kB

Auteurs

Rien van Dieren
Dian Brouwer