Home / Publicaties / De achterstelling van een aandeelhouderslening

De achterstelling van een aandeelhouderslening

27/01/2011

Al enige tijd is een discussie gaande over de verhouding van een vordering van een aandeelhouder op zijn vennootschap ten opzichte van andere crediteuren van die vennootschap indien deze in staat van faillissement verkeert. Een aantal juridische auteurs heeft gepleit voor het (onder bepaalde voorwaarden) achterstellen van een dergelijke lening, terwijl anderen zeggen dat een dergelijke achterstelling in strijd is met (onder andere) het beginsel van contractsvrijheid en gelijkheid van crediteuren, zoals wij die kennen onder Nederlands recht. ln de in dit artikel behandelde zaak heeft de rechtbank Breda zich uitgelaten over het karakter van een lening van een (indirect) aandeelhouder.

Publicaties
Update_Banking_Finance_2011_januari
Downloaden
PDF 547,2 kB