Home / Publicaties / De advocaat die overwoog nooit meer een cassatiezaak...

De advocaat die overwoog nooit meer een cassatiezaak te doen

Een hedendaags sprookje

09/02/2012

Een waarschuwing vooraf: deze bijdrage bevat persoonlijke beschouwingen en ontboezemingen. Emoties worden niet geschuwd. Men kan de auteur zelfs betrappen op enig napleiten. Voor allen die daar niet tegen kunnen het advies niet verder te lezen. Weet dat de auteur u wenst te besparen dat u na lezing het hoofd moet schudden en bezweringsformules moet prevelen als: 'incident', 'te weinig professionele distantie' of jammer dat hij zich zo laat gaan'.

Publicatie
De advocaat die overwoog nooit meer een cassatiezaak te doen
Downloaden
PDF 2 MB

Auteurs

Dian Brouwer
Dian Brouwer