Home / Publicaties / De advocateneed : Een onderzoek naar het gebruik van...

De advocateneed : Een onderzoek naar het gebruik van de eed in het heden en verleden

01/01/1999

De auteur gaat in op de vraag waartoe de advocateneed (nog) dient.
Na een overzicht van de eed in het algemeen wordt ingegaan op de geschiedenis, de vorm en bewoordingen van de advocateneed. Daarna volgt een overzicht van de voor- en tegenstanders van de eed door de tijden heen. Vervolgens passeren enkele ethische aspecten van de advocateneed de revue, evenals de relatie eed-gedragsregels-tuchtrecht.
Tot slot een korte rechtsvergelijking met enkele omringende landen.