Home / Publicaties / De bankierseed

De bankierseed

23/09/2013

Vanwege de belangrijke functie die de financiële sector in de reële economie vervult, heeft de kredietcrisis van 2008 zich snel kunnen ontwikkelen tot een maatschappelijke crisis. De oorzaken van deze maatschappelijke crisis worden veelal toegedicht aan een gebrekkige bedrijfscultuur en onethisch gedrag bij de verschillende ondernemingen die in de financiële sector werkzaam zijn. Hierdoor heeft de reputatie van de financiële sector, en met name de bancaire sector, de afgelopen jaren een flinke deuk opgelopen. Zo blijkt onder meer uit de evaluatie van de Monitoring Commissie Code Banken dat, ondanks de inspanningen van de afgelopen jaren om het vertrouwen te herstellen, de reputatie van banken blijft verslechteren.

In dit artikel staan de auteurs stil bij de wettelijke inbedding van de bankierseed, het beoogde doel en de inhoud daarvan. Daarbij wordt gekeken welke rol voor de werkgever die onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank in het licht van de bankierseed is weggelegd.

Tenslotte gaan de auteurs in op de door de minister beoogde uitbreiding van de bankierseed per 1 januari 2015 en op de Kabinetsvisie over de Nederlandse Bankensector waarbij geldt dat zij zich beperken tot de wijzigingen die zien op de bankierseed.

Publicaties
Tijdschrift_voor_Arbeid_en_Onderneming_2013_03_b.pdf
Downloaden
PDF 4,3 MB

Auteurs

Portret van Katja Kranenburg - Hanspians
Katja van Kranenburg - Hanspians
Partner
Amsterdam