Home / Publicaties / De BBC Iplayer, het vervolg

De BBC Iplayer, het vervolg

20/05/2008

In een vorige Newsflash verscheen het bericht over het geschil tussen de BBC en de internetproviders over de extra netwerkkosten als gevolg van het succes van de Iplayer. Inmiddels heeft ook de CEO Ed Richards van Ofcom, de Engelse Opta, zich over deze kwestie uitgelaten. In een bijeenkomst waar ook parlementsleden aanwezig waren gaf Richards aan dat hij er niet van overtuigd was dat het door de BBC betalen van een vergoeding aan internetproviders voor netwerkkosten de enige of zelfs de juiste oplossing was. Tegelijkertijd gaf Richards daarbij aan dat Ofcom niet over de middelen beschikt om de BBC daartoe te dwingen.

Politiek
Gelet op de netwerk infrastructuur in Engeland is deze uitspraak niet erg verrassend. De uitspraak lijkt met name politiek gestuurd. In Engeland spelen in vergelijking tot bijvoorbeeld Nederland hele andere problemen. Eén daarvan is opwaarderen van het (landelijke) netwerk naar de volgende generatie netwerken en de rol van BT, de Engelse KPN daarbij.
Het is maar de vraag of (landelijke) opwaardering van het netwerk de kern van de discussie raakt. De klacht van internetprovider Tiscali was dat door het aanbod van de Iplayer (en als gevolg daarvan extra netwerkkosten voor Tiscali) haar hele businessmodel werd verstoord. Tiscali verlangde niet van de BBC om in een volgende generatie netwerk te investeren. Dit onderwerp werd in de genoemde bijeenkomst echter zorgvuldig vermeden.

Bandbreedte
De vraag is of dit (politieke) standpunt ook juridisch verdedigbaar is. Een ogenschijnlijk eenvoudige oplossing voor de internetprovider zou zijn om Iplayer verkeer te blokkeren, tenzij door de BBC voor doorgifte een redelijke vergoeding betaald zou worden dan wel het verkeer zo aanbiedt, dat daarmee de netwerkbelasting en dus de kosten voor de internetprovider, minimaal zijn. Dat klinkt eenvoudig, maar in de praktijk is dit een (commercieel) weinig aantrekkelijke oplossing. Critici leggen het probleem bij de internetproviders, die zo stellen zij, bandbreedte verkopen die ze niet hebben. Zij gaan er in hun kritiek op de internetproviders aan voorbij dat netwerkbelasting en bandbreedte afhankelijk is van het verkeer dat over de netwerken wordt vervoerd, en de internetproviders daarop slechts beperkte invloed hebben.

Network Neutrality
Door deze discussie heen speelt het ook in de vorige Newsflash genoemde zogenaamde Network Neutrality. Ook op dit front is nieuws te melden. In de Verenigde Staten hebben twee Democraten opnieuw een wetsvoorstel ingediend die internetproviders verplicht om hun netwerk op basis van redelijkheid en gelijkheid te beheren, zodat content, applicaties en diensten overal en voor iedereen op dezelfde wijze (waaronder bandbreedte en prioriteit) toegankelijk zijn. Handhaving zou volgens de lijnen van het mededingingsrecht moeten plaatsvinden. Internetproviders hebben zich tegen overheidsregulering verklaard en zien veel meer in marktwerking en zelfregulering en hebben er voor gewaarschuwd dat regulering zal leiden tot afnemende investeringen in netwerken.

Spanningsveld
Indien Network Neutrality als heersende leer wordt aanvaard en wettelijk wordt vastgelegd, zullen internetproviders worden beperkt in hun mogelijkheid om overbelasting van hun netwerk te voorkomen. Immers hun netwerk dient op basis van redelijkheid en gelijkheid te worden beheerd zodat content, applicaties en diensten overal en voor iedereen op dezelfde wijze (waaronder bandbreedte en prioriteit) toegankelijk zijn. Internetproviders zullen daarmee worden gedwongen om vergaande netwerkinvesteringen te doen, ofwel de kwaliteit voor eindgebruikers zal sterk afnemen. Waarschijnlijk zullen de eindgebruikers voor de kosten opdraaien.

Europa
Het lijkt slechts een kwestie van tijd te zijn of deze ontwikkelingen zullen zich ook richting Europa bewegen. Steeds meer (gevestigde) marktpartijen verbreden hun assortiment met video content. Afhankelijk van de techniek en afspraken met internetproviders zullen delen van het internet steeds zwaarder belast worden. Goede afspraken over de wijze waarop de content aan de internetprovider en daarmee de eindgebruiker zal worden aangeboden, zal tot een evenredige kostenverdeling leiden. Het door content aanbieders negeren van de gerechtvaardige belangen van internetproviders zal tot gevolg hebben dat overheid en toezichthouders gedwongen zullen worden tot regulering.

Auteurs

Portret van Simon Sanders
Simon Sanders
Advocaat
Amsterdam