Home / Publicaties / De Belastingdienst wenst u een sportief nieuwjaar

De Belastingdienst wenst u een sportief nieuwjaar

Over de nieuwe vrijstelling in de Successiewet voor sportorganisaties

02/02/2009

Per 1 januari 2009 kent de Successiewet een nieuwe vrijstelling voor sportorganisaties. Op grond van deze vrijstelling kunnen sportverenigingen en -stichtingen erfenissen en schenkingen ontvangen zonder dat zij successie- of schenkingsrechten verschuldigd zijn. Niet iedere sportorganisatie komt echter in aanmerking voor de vrijstelling. Voordat een beroep kan worden gedaan op de vrijstellingen uit de Succiessiewet, dient de betreffende sportorganisatie aan een aantal voorwaarden te voldoen. Overigens kunnen ook voor de schenker fiscale voordelen verbonden zijn aan een schenking aan een sportorganisatie.

Publicaties
Ondernemersbrief_2009_nr.1
Downloaden
PDF 43,8 kB