Home / Publicaties / De Belgische Mededingingswet 2013: een praktische...

De Belgische Mededingingswet 2013: een praktische en kritische analyse

11/10/2013

Op 8 oktober jl. is het boek "De Belgische Mededingingswet 2013: een praktische en kritische analyse" gepresenteerd.

Tijdens een druk bezochte bijeenkomst werd het eerste exemplaar overhandigd aan de voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit, Professor Dr. Jacques Steenbergen.

Het boek is mede geschreven door Evi Mattioli, advocate op de sectie EU- en Mededingingsrecht in Brussel.

De nieuwe Belgische mededingingswet, die in september 2013 van kracht werd, hervormt de mededingingsautoriteit en voorziet in snellere en efficiëntere procedures. Ook wordt de regelgeving over prijscontrole in België gemoderniseerd. Het boek, uitgegeven bij Intersentia, is bij uitstek een praktische handleiding voor de bedrijfsjurist en advocaat.

Contacts

Evi Mattioli
J. Ysewyn
M. van Schoorisse