Home / Publicaties / De bodemverhuurconstructie is niet paulianeus

De bodemverhuurconstructie is niet paulianeus

04/01/2012

In de uitgave van de Update Banking & Finance van januari 2011 schreef de auteur over een aantal uitspraken van rechtbanken waaruit blijkt dat de bodemverhuurconstructie onder vuur was komen te liggen. Een aantal curatoren nam in procedures het standpunt in dat het verhuren van de bodem tot benadeling van schuldeisers leidt of dat het verrekenen van de in dit kader door de huurder verschuldigde huurpenningen tot benadeling leidt. De curatoren beroepen zich daarbij op de Actio Pauliana.

Publicatie
Update_Banking_and_Finance_ 2012_januari_a
Downloaden
PDF 69 kB

Auteurs

De foto van David Bos
David Bos
Counsel
Utrecht