Home / Publicaties / De bodemverhuurconstructie onder vuur

De bodemverhuurconstructie onder vuur

27/01/2011

Sinds het arrestvan de Hoge Raad inzake Ontvanger/NMB (HR 12 april 1985, NJ 1986/808), waarin werd geoordeeld dat in dat geval de bodemverhuurconstructie een geoorloofde oorzaak had, wordt regelmatig gebruik gemaakt van deze constructie om de belangen van een bezitloos pandhouder veilig te stellen. Op grond van meerdere rechterlijke uitspraken gewezen over de bodemverhuurconstructie blijkt dit een beproefd middel in de financieringspraktijk te zijn.

Publicatie
Update_Banking_Finance_2011_januari
Downloaden
PDF 412 kB

Auteurs

Portrait of David Bos
David Bos