Home / Publicaties / De Crisis- en herstelwet in vogelvlucht

De Crisis- en herstelwet in vogelvlucht

06/09/2010

Op 31 maart 2010 is de ongekend snel tot stand gekomen Crisis- en herstelwet (hierna: Chw) in werking getreden. Met de invoering van deze wet doet de wetgever een poging om de economische crisis waar bouwend Nederland in verkeert, te bestrijden door de versnelling en vereenvoudiging van ruimtelijke procedures. De Chw heeft met name tot doel infrastructurele projecten en grote bouwprojecten te versnellen. De wet moet ervoor zorgen dat grote projecten versneld doorgang kunnen vinden met behoud van werkgelegenheid. Ook moet de wet zorgen voor meer duurzaamheid, bereikbaarheid en economische groei. Of de Chw daadwerkelijk de beoogde effecten zal hebben, moet nog blijken. In de literatuur zijn stevige vraagtekens bij de versnellings- en vereenvoudigingsmogelijkheden van de wet gezet. Bij de behandeling in de kritische Eerste Kamer gaf de regering ook aan dat de Chw een experimenteel karakter heeft en dat de precieze effecten na invoering in de praktijk pas zullen blijken.

Auteurs

Jan van Vulpen