Home / Publicaties / De econoom 2008 – 2010

De econoom 2008 – 2010

06/09/2010

Eerder is reeds stilgestaan bij de betekenis van het begrip 'economisch eigendom' in de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970 (hierna: WBR). De afgelopen tijd heeft de Hoge Raad zich meerdere malen uitgesproken over de verkrijging van economische eigendom (hierna: 'econoom') terzake de heffing van overdrachtsbelasting. Tijd voor een update van de uitleg van dit begrip.
In dit artikel zal eerst een uitleg van de econoom tot dusver kort worden toegelicht. Na een overzicht van nieuwe conclusies op basis van de recente jurisprudentie, zal stil worden gestaan bij de plaats van dit begrip in de omzetbelasting. Tevens zal de recent aangekondigde aanscherping van de wettekst besproken worden en bepleiten we een aanvulling van de wetswijziging ten aanzien van de heffingsgrondslag voor de overdrachtsbelasting.

Publicaties
Vastgoed_fiscaal_civiel_2010_04
Downloaden
PDF 170,2 kB

Auteurs

Willie Ambergen
Belastingadviseur
Amsterdam