Home / Publicaties / De fiscale consequenties van mededingingsrechtelijke...

De fiscale consequenties van mededingingsrechtelijke boetes

28/08/2009

Dit artikel gaat in op de fiscale aspecten van boetes opgelegd door de Commissie van de Europese Gemeenschappen respectievelijk de Nederlandse Mededingingsautoriteit. De auteurs zullen de fiscale behandeling van boetes bespreken, waarbij zij aandacht besteden aan het bestraffende en voordeelontnemende element van de mededingingsrechtelijke geldboete. Daarnaast zullen zij onder andere ingaan op het EG-verdrag en de handhavingsmaatregelen die de Commissie en de NMa in het kader van haar mededingingsrechtelijke taken kan inroepen. Deze bijdrage beperkt zich tot de vraag of een geldboete opgelegd door de Commissie respectievelijk de NMa aftrekbaar is en of er een rechtvaardiging is om een onderscheid te maken tussen de aftrekbaarheid van een geldboete opgelegd door de Commissie en een geldboete opgelegd door de NMa.