Home / Publicaties / De gevolgen van een herleefd beslag

De gevolgen van een herleefd beslag

31/05/2007

Op grond van art. 705 lid 1 Rv kan een conservatoir beslag worden opgeheven. Indien het opheffingsvonnis in hoger beroep wordt vernietigd, herleeft het eerder opgeheven beslag. In een aantal arresten van de Hoge Raad is in toenemende mate duidelijkheid ontstaan over de wijze waarop een opgeheven beslag herleeft. In een recent arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld over de gevolgen van de vernietiging van een vonnis waarbij een conservatoir beslag was opgeheven voor de in het beslagverlof bepaalde termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak. Na een bespreking van de gevolgen van een herleefd beslag wordt dit arrest besproken, waarin de Hoge Raad aan de herlevingsjurisprudentie heeft toegevoegd de overweging dat de appèlrechter die het vonnis waarbij het conservatoir beslag wordt vernietigd opnieuw een termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak dient te bepalen.

Publicaties
Praktisch_procederen_2007_05_31
Downloaden
PDF 967,4 kB

Auteurs

Portret van Marc Zanten
Marc van Zanten
Partner
Amsterdam