Home / Publicaties / De grensoverschrijdende overgang van onderneming in...

De grensoverschrijdende overgang van onderneming in kaart gebracht

11/12/2012

In de praktijk komt het steeds vaker voor dat ondernemingen hun activiteiten uitbesteden aan een onderneming in het buitenland. Denk bijvoorbeeld aan de verplaatsing van lCT-werkzaamheden naar India (off-shoring) of de overdracht van assemblageactiviteiten naar Spanje. Het is voor de betrokken partijen van belang in deze situaties vast te stellen of het leerstuk van overgang van onderneming, zoals neergelegd in Richtlijn 2001/23 EG (hierna: de Richtlijn), van toepassing is. Immers, een grensoverschrijdende overgang van onderneming kan voor betrokken partijen vergaande gevolgen hebben. Dit artikel zet schematisch uiteen welke grensoverschrijdende verschijningsvormen onder het bereik van de Richtlijn vallen, welke rechter bevoegd is inzake een geschil over de toepassing van de Richtlijn (rechtsmacht/jurisdictie) en welk implementatierecht van toepassing is. Het artikel sluit af met enkele praktische tips voor de praktijk.

Publicaties
Arbeidsrecht_2012_11_b.pdf
Downloaden
PDF 657,5 kB

Auteurs

Portret van Fleur Assendelft de Coningh
Fleur van Assendelft de Coningh
Advocaat
Amsterdam
Barbara Veldmaat