Home / Publicaties / De grenzen van de eis in de hoofdzaak na beslag

De grenzen van de eis in de hoofdzaak na beslag

31/01/2005

Het antwoord op de vraag wat moet worden verstaan onder de eis in de hoofdzaak na het leggen van conservatoir beslag is van groot belang voor de rechtspraktijk. Wordt de eis in de hoofdzaak niet tijdig door de beslaglegger aanhangig gemaakt dan vervalt het beslag. In dat geval bestaat het risico dat de voorheen beslagen vermogensbestanddelen voor de executie reeds zijn vervreemd of bezwaard. Voor een succesvolle executie is voortduring van het conservatoir beslag van belang. De grenzen tussen wat nog wel en wat niet meer als eis in de hoofdzaak moet worden verstaan zijn onduidelijk. De rechter heeft enkele malen een poging gedaan om deze onduidelijkheid op te lossen. Aandacht wordt besteed aan de vraag wat heeft te gelden als eis in de hoofdzaak, waarbij speciaal aandacht wordt besteed aan de vraag of de vordering tot vergoeding van schade nader op te maken bij staat daaronder valt te begrijpen.

Publicaties
Praktisch_procederen_2005_01_31
Downloaden
PDF 2,7 MB

Auteurs

Portret van Marc Zanten
Marc van Zanten
Partner
Amsterdam