Home / Publicaties / De nagebootse wok

De nagebootse wok

20/09//2007

Vrijwel ieder product heeft elementen die volledig door de beoogde functie/de gebruikseisen of de technische functie worden bepaald. Bij de beoordeling van de vraag of iemand met het aanbieden van een bepaald product inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van een ander of jegens die ander onrechtmatig handelt zijn die elementen van groot belang.
De Skottel-Braai-zaak laat dat nog eens duidelijk zien.

Skottel-Braai versus Party Wok
Cadac brengt sinds 1992 in Nederland een gasbarbecue op de markt onder de naam Skottel- Braai. Coleman verkoopt in Nederland een gasbarbecue onder de naam Party Wok. Volgens Cadac maakt Coleman met die Party Wok inbreuk op auteursrechten van Cadac, althans handelt Coleman onrechtmatig jegens Cadac door de verhandeling van een slaafse nabootsing van de Skottel-Braai. Coleman is het daar-uiteraard- niet mee eens.
De wok is een gebruiksvoorwerp
De rechtbank Breda die de zaak beoordeelt neemt als uitgangspunt dat het in deze zaak gaat om een gebruiksvoorwerp. Een dergelijk voorwerp wordt door zijn aard en functie op vele onderdelen bepaald door de functionele/technische eisen. Zo moet een wok rond zijn en een bolvormige bodem hebben om roerbakken mogelijk te maken. De diameter en de radius zijn volgens de rechtbank, evenals het materiaal, eveneens functioneel bepaald. Datzelfde geldt voor het hebben van handvatten.
Al die elementen moeten bij de beoordeling buiten beschouwing worden gelaten. Een ieder is dus vrij die elementen over te nemen.

Oordeel van de rechtbank
De rechtbank oordeelt uiteindelijk dat Coleman met de Party Wok geen inbreuk maakt en ook niet onrechtmatig handelt. Juist op de onderdelen die overeenstemmen kan Cadac namelijk géén exclusieve rechten claimen.

Auteurs

Portret van Marcoline Dussen
Marcoline van der Dussen
Advocaat
Amsterdam