Home / Publicaties / De Nederlandse ruimte nu op orde

De Nederlandse ruimte nu op orde?

04/08/2008

Sinds 1 juli 2008 is de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) vervangen door de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro). De Wro is de basis voor ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland. In bestemmingsplannen wordt vastgelegd wat mogelijk en wenselijk is voor het gebruik van gronden. De oprichting van kantoren, het toestaan van het sportveld, een nieuwe woonwijk of de verbouwing van een ouder boerderij: de Wro regelt het.

Publicaties
De Nederlandse ruimte nu op orde?
Downloaden
PDF 382,8 kB