Home / Publicaties / De (on)opzegbaarheid van een eeuwigdurend recht van...

De (on)opzegbaarheid van een eeuwigdurend recht van erfpacht HR 27 april 2007, C05/299HR, LJN AZ9323

01/06/2007

Het recht van erfpacht is een van de zakelijke rechten die kunnen bestaan op andermans onroerende zaak. Het geeft de erfpachter de bevoegdheid deze onroerende zaak te houden en te gebruiken. In de akte van vestiging kan volgens art. 5:85 lid 2 BW aan de erfpachter de verplichting worden opgelegd aan de eigenaar op al dan niet regelmatig terugkerende tijdstippen een geldsom - de canon - te betalen. Daarnaast kunnen partijen in de akte van vestiging de duur van de erfpacht regelen, aldus art. 5:86 BW, dus zelfs een eeuwigdurende erfpacht. Verder bepaalt art. 5:87 lid 1 BW dat een erfpacht door de erfpachter kan worden opgezegd, tenzij in de akte van vestiging anders is bepaald.

Publicaties
Maandblad_voor_Vermogensrecht_2007_06
Downloaden
PDF 47,9 kB