Home / Publicaties / De positie van de tekortschietende bestuurder binnen...

De positie van de tekortschietende bestuurder binnen het grondenstelsel van de Wet werk en zekerheid

31/03/2017

De wetgever heeft met de invoering van het nieuwe ontslagrecht uit de Wet werk en zekerheid (hierna: Wwz) per 1 juli 2015 acht limitatieve ontslaggronden geïntroduceerd. Geen van deze acht gronden is specifiek toegespitst op de bestuurder. De vraag dient zich daarom aan of ontslag van de bestuurder valt te verenigen met het grondenstelsel. Dit artikel behandelt hoe er sinds de invoering van de Wwz in de rechtspraktijk wordt omgegaan met dit vraagstuk en gaat in op de situatie waarbij een bestuurder volgens zijn medebestuurder(s) of de aandeelhouder(s) tekortschiet in zijn functioneren of handelen, maar waarbij geen sprake is van aantoonbaar disfunctioneren, verwijtbaar handelen of een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding.

Publicaties
Bedrijfsjuridische_Berichten_2017_05_b.pdf
Downloaden
PDF 64,2 kB

Auteurs

Tim Wilms