Home / Publicaties / De pre-pack, (aan)winst voor de insolventieprakti...

De pre-pack, (aan)winst voor de insolventiepraktijk

26/08/2015

Marc van Zanten bespreekt in dit artikel de hoofdlijnen van het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I (WCO I), alsmede de in de literatuur geuite kritiek met betrekking tot het ontbreken van normale marktwerking van het verkoopproces en concurrentievervalsing, het gebrek aan transparantie en het risico van misbruik, het niet van toepassing zijn van de regels van overgang van onderneming en het gebrek aan medezeggenschap. Onderzocht wordt in hoeverre WCO I tegemoetkomt aan deze kritiek.

Publicaties
FIP2015-5_Van Zanten_a.pdf
Downloaden
PDF 613,1 kB

Auteurs

Portret van Marc Zanten
Marc van Zanten
Partner
Amsterdam