Home / Publicaties / De pre-pack, (aan)winst voor de insolventiepraktijk...

De pre-pack, (aan)winst voor de insolventiepraktijk - deel 2

11/09/2015

De auteur bespreekt in dit artikel de hoofdlijnen van het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I (WCO I), alsmede de in de literatuur geuite kritiek met betrekking tot het ontbreken van normale marktwerking van het verkoopproces en concurrentievervalsing, het gebrek aan transparantie en het risico van misbruik, het niet van toepassing zijn van de regels van overgang van onderneming en het gebrek aan medezeggenschap. Onderzocht wordt in hoeverre WCO I tegemoetkomt aan deze kritiek.

Publicaties
FIP_2015_06_a.pdf
Downloaden
PDF 630 kB

Auteurs

Portret van Marc Zanten
Marc van Zanten
Partner
Amsterdam