Home / Publicaties / De rechter oordeelt dat de ZZP-constructie van maaltijdbezorger...

De rechter oordeelt dat de ZZP-constructie van maaltijdbezorger Deliveroo toelaatbaar is

23/07/2018

Groot nieuws in arbeidsrechtland: de zzp-constructie tussen Deliveroo en haar fietskoerier is geen arbeidsovereenkomst. Volgens de kantonrechter is het duidelijk dat de bezorgers werkzaam zijn als zelfstandigen. Van een (verkapte) arbeidsovereenkomst is geen sprake.

Achtergrond
Wat ging er aan vooraf? Op 1 november 2017 kondigde Deliveroo aan om de bestaande tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet meer te verlengen. Deliveroo bood de koeriers bij afloop van hun arbeidsovereenkomst aan om als zelfstandigen voor Deliveroo te gaan werken. Vanaf dat moment kon de oud-werknemer, en dan opdrachtnemer, zelf beslissen of hij zichzelf aanmeldde voor werk, mocht de opdrachtnemer bestellingen weigeren en kon hij het werk verrichten in eigen kleding en met een eigen thermo-box.

De bezorger in deze zaak accepteerde deze zzp-constructie, maar hij wilde dat de rechter zou bepalen dat hij nog steeds bij Deliveroo in loondienst zou zijn. De overeenkomst van opdracht zou feitelijk een (verkapte) arbeidsovereenkomst zijn. Het belang daarbij is dat de werknemer de arbeidsrechtelijke bescherming geniet, bijvoorbeeld doorbetaling tijdens ziekte, opbouw vakantiedagen en toepasselijkheid van het ontslagregime.

Partijbedoeling en uitvoering van overeenkomst
Bij de vraag of er tussen de bezorger en Deliveroo ondanks de zzp-overeenkomst nog steeds een dienstverband bestond, spelen twee zaken een rol. Allereerst is van belang te weten wat Deliveroo en de bezorger precies hebben afgesproken; de partijbedoeling. Volgens de kantonrechter is duidelijk dat het de bedoeling van partijen is dat de bezorger als zzp-er zou gaan werken. Dit staat duidelijk in de nieuwe overeenkomst en de bezorger heeft dat in een e-mail ook bevestigd. Bovendien liet hij zich als eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel inschrijven.

Vervolgens kijkt de kantonrechter hoe partijen uitvoering hebben gegeven aan de overeenkomst. Als uit de uitvoering zou blijken dat er ondanks de partijafspraak toch wordt gewerkt als ware het een dienstverband, dan kan er alsnog sprake zijn van een arbeidsovereenkomst.

In een zelfstandige werkrelatie (de zzp-constructie) tussen opdrachtgever (Deliveroo) en opdrachtnemer (bezorger) mag geen gezagsverhouding bestaan: dan zou sprake kunnen zijn van een schijnconstructie (arbeidsovereenkomst). De kantonrechter oordeelt dat die gezagsverhouding er in dit geval niet is. De bezorger kon immers zelf beslissen of hij zich aanmeldde voor werk en hij kon bestellingen weigeren. Daarnaast mocht hij in zijn eigen kleren en met een eigen thermobox werken, zolang deze voldeden aan de veiligheidsvereisten. Ook was het hem toegestaan te werken voor een concurrent. De bezorger mag zich ook laten vervangen en de facturen zelf versturen. Dat de bezorger niet heeft kunnen onderhandelen over de tarieven waarvoor hij maaltijden bezorgt, leidt volgens de rechter niet meteen tot een arbeidsovereenkomst.

Kortom: de overeenkomst die Deliveroo sloot met de bezorger is géén arbeidsovereenkomst. De kantonrechter erkent dat het huidige arbeidsrecht niet voorziet in de arbeidsverhoudingen die voortkomen uit de (relatief) nieuwe platformeconomie, maar oordeelt dat de overeenkomst tussen Deliveroo en bezorger niet zo onredelijk is dat de rechter anders moet beslissen. Het is, aldus de rechtbank, aan de wetgever om maatregelen te treffen wanneer het niet gewenst is dat dergelijke situaties blijven bestaan.

Niet enkel van belang voor platformwerkgevers
Eén ding is zeker: deze uitspraak heeft precedentwerking voor de andere zogeheten platformbedrijven, die vergelijkbare diensten middels de zzp-constructie aanbieden zoals Uber (taxi’s), Uber Eats (bezorgen van maaltijden), Temper (horecapersoneel) en Helpling (schoonmakers).

Daarnaast zien wij ook voor andere werkgevers relevantie: deze uitspraak biedt handvatten om arbeidskrachten die voorheen als werknemers in dienst waren, met succes om te zetten naar zelfstandigen.

Auteurs

Portret vanNiels Koene
Niels Koene
Advocaat
Amsterdam
Portret vanBarbara Veldmaat
Barbara Veldmaat